Bensin  
17,75
   
Diesel  
16,00
   
Avg.fri diesel  
12,25

Suldal kommune har etablert renovasjonsordning for hytter og båtturister.
Avfall leveres i container som er plassert like ovenfor kaiområdet.
Avfall pakkes i bæreposer.
Det er ingen kildesortering.